Quê Chồng


Yêu chồng về với quê chồng
Ơ hay cũng có dòng sông đôi bờ.
                Nhịp cầu như mộng như mơ,
Hàng dừa nghiêng dáng như chờ đợi ai.
Biển ôm ấp bải cát dài,
Sóng thì thầm hát muôn bài tình ca.
Quê chồng nay hóa quê ta,
Không cắt rốn củng như là chôn nhau.
Sông lượn trước, biển ôm sau.
Bao thăng trầm vẫn giữ màu trắng trong.
Lý Hòa mang nặng trong lòng
Yêu chồng, yêu cả quê chồng đẹp xinh.
Trời mây sông nước hữu tình,
Trầm mặc soi bóng mái đình thanh cao.
Từ trong sâu thẳm nôn nao,
Muốn đem tình ấy viết vào lời ca.
Lý Hòa hát mải ngân nga
Con ơi! Mẹ hát tiếp bài lời xưa..

No comments: