Tình yêu đôi lứa P8

Bớ người quân tử đơn côi,
Hãy gắng công qua lại việc cơ đồ em lo.
Ngó lên nhà lợp ngói đỏ,
Ngó ra ngoài ngõ hai bấc liền đỏ sáng tỏ như gương,
Thuở thanh xuân anh nói, em thương,
Nay chừ loan khô, phượng héo, khổ trăm đường em ơi.
Đêm khuya ra đứng bờ ao,
Trông cá, cá lặn;trông sao, sao mờ
Buồn trông con nhện dăng tơ,
Nhện ơi, nhện hởi, nhện chờ mối ai ?
Đêm đêm tưởng dải ngân hà,
Chuôi sao tinh nử đã ba năm tròn,
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn,
Tào khê nước chảy hảy còn tơ tơ.
Mẹ anh nghiệt lắm anh ơi,
Biết rằng có được ở đời với nhau,
Hay là vào trước ra sau,
Cực cho lòng thiếp, cho đau lòng chàng.
Đi chợ thì chớ ăn quà,
Về chợ thì chớ rề rà ở trưa,
Dù ai bảo đợi bảo chờ,
Thì em nói dối con thơ em về
Đôi ta như rắn liu điu,
Nước chảy mặc nước ta dìu lấy nhau.
Yêu nhâu tâm trí hao mòn,
Yêu nhau đến thác vẫn còn yêu nhau.
Nhớ chàng như vợ nhớ chồng,
Như chim nhớ tổ, như rồng nhớ mây,
Mấy khi rồng gặp mây đây,
Để rồng than thở với mây vài lời,
Nữa mai rồng ngược mây xuôi,
Biết bao giờ lại nối lời rồng mây.

Không có nhận xét nào: