VÈ MỤ NOỌC NOỌC

Va mụ noọc noọc
Trăng kia đã moọc
Nác kia đã lên
Chèo sang bên kêng

Bủa năm bảy tộ
Con cá lồ lộ
Con cá ông voi
Tiền năm bảy lòi
Mua chi chẳng hết
Tay cầm con lệc
Tay cầm con lươn
Bên bay hãy ươn
Bên choa hãy thải
Va mụ bán vải
Chảy máu đầu cầu
Va mụ bán bầu
Bầu xắt tầng then
Va mụ bán ceng
Ceng chua như dấm
Va mụ bán nấm
Toọc tốc toọc tai
Va mụ bán khoai
Ngá mồm ngá mép
Va mụ bán tép
Tép dảy sòi sói
Va mụ bán mói
Mói mặn như tường
Va mụ bán hương
Hương thơm phực phức
Va mụ bán mực
Mực đen thui thui
Va mụ bán chui
Chui dọn thàu lạu
Va mụ bán cạo
Cạu mất một cấy
Va mụ bán giấy
Giấy mất một tờ
Va mụ bán chỉn tơ
Chỉn tơ mất một tượi
Va mụ bán dưa giá, dưa bần
Không thêm không thắt
Ngủ cục ngủ rụ
Nằm đêm không ngủ
Sẳn cối sãn tày
Ta đâm mụ đi.
* *
*
Mụ ngồi mệ kể
không biết mấy trăm xâu
Cấy thằng rèo trâu
Thì sắm rợ mũi
Cấy thằng đi củi
Thì sắm đòn xóc
Cấy thằng ăn móc
Thì sắm cái cạo
Cấy thằng nấu cháo
Thì sắm cái bung
Cấy thằng ăn chùng
Thì đập cho chết
Cấy con con nít
Thì để mà nuôi
Con cá buôi
Thì để mà loọc
Cấy con cá thóc
Thì để nấu ceng
Con cá heng
Thì để mà kho
Con cá bò
Thì để mà náng
Cấy béng táng
Thì để mà ăn
*
* *
Bơ bay nụ nhủ
Sắm khăn sắm mủ
Sắm chảo anh ăn
Sắm tiền anh đi cấy
Mùa màng cắt lấy
Chuối hái nuôi con
Chớ khóc nỉ non
Mà lòng thảm hại
Những buồng say sưa
Đi về mà dổ con
Để cho con bú
Khoai lang khoai rú
Khoai rú khoai rê
Củ mô to cất vào làm giống
Ăn rồi thì gác lên tra
Chớ cho ai tha mà mòn
Thùng mắm cho chí thùng dưa
Ăn rồi đậy lại kẻo toi đục vào
Ấp chén thì chớ chồng cao
Một mai té xuống tan hao cửa nhà
Đi chợ thì chớ ăn quà
Mà nghe chúng bạn rầy rà bữa trưa.

No comments: