Bslyhoa: Quê hương Lý Hòa - Hải Trạch

Bslyhoa: Quê hương Lý Hòa - Hải Trạch: "Nằm trên đường Thiên Lý Bắc - Nam, cách sông Gianh 9km về phía Nam và cách Thành phố Đồng Hới 12km về phía Bắc là làng biển Lý Hoà - Hải Trạ..."

No comments: