Bslyhoa: Quê hương Lý Hòa - Hải Trạch

Bslyhoa: Quê hương Lý Hòa - Hải Trạch: "Nằm trên đường Thiên Lý Bắc - Nam, cách sông Gianh 9km về phía Nam và cách Thành phố Đồng Hới 12km về phía Bắc là làng biển Lý Hoà - Hải Trạ..."

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.