Học sinh Hải Trạch 'Tuổi nhỏ làm việc nhỏ..."

Đảng ta đã xác định: “Đối với thế hệ trẻ, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, sức khỏe, nghề nghiệp; tạo việc làm, phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”

Một đất nước, gia đình, xã hội mà giữ được đạo lí “uống nước nhớ nguồn” thì đất nước, gia đình, xã hội ấy tốt đẹp, bền vững biết bao. Đây là đạo lý cần có ở mỗi người, nó luôn có sẵn trong mỗi người, thể hiện tuỳ vào từng người. Mỗi khi nhận định một người, người ta vẫn hay quan tâm đến cách thực hiện và thể hiện đạo lí “uống nước nhớ nguồn” ở người ấy. Bởi vì đó là chuẩn mực quan trọng để đánh giá một con người có đạo đức tốt đẹp.

Mỗi khi được hưởng một thành quả nào do người khác làm nên, chúng ta phải có nghĩa vụ giữ gìn, trân trọng và phát huy chúng. Không chỉ có thế, mỗi người còn cần tự cố gắng, cống hiến bằng chính sức lực của mình cho đất nước để trở thành một con người có ích cho xã hội. Có như thế, xã hội mới phát triển, đó là cách “nhớ nguồn” thiết thực.

Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Đảng và đạo lý của người Việt Nam, với phương châm tuổi nhỏ làm việc nhỏ  trong những năm qua Trường Tiểu học cơ sở Hải Trạch đã tổ chức các hoạt động cho các em học sinh các hoạt động thiết thực bổ ích  như giúp bạn vượt khó, áo lụa tặng bà, xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực..... nhằm tạo đào tạo các em thành những người có ích cho xã hội .

Học sinh cùng thầy cô giáo góp quỹ vì học sinh nghèo
Học sinh cùng Tổng phụ trách đội, vệ sinh khu Nhà Truyền thống và Đài tưởng niệm các Anh hùng :Liệt sỷ

No comments: