BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Monday, August 29, 2011

Lịch công tác tuần 35

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 35 THÁNG 8 NĂM 2011

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2

29.8.11
Phương
Phong
Lựu
Lựu
Lựu
Phượng
Phương
Trang
phong

3

30.8.11
Phong
Phượng
Lựu
Trang
Trang
Phượng
Phong
Phương
Lựu (bù t7)


4

31.8.11
Phượng
Trang
Lựu
Lựu
Trang
Phượng
Thuân, phong
Phương (bù t7)


5

1.9.11
Lựu
Phương
Lựu
Trang
Lựu
Phương
Phượng

6

2.9.11
Trang
Phong
Lựu
Trang
Trang
Phượng
 Hoa, lựu
Phong, phương, sau


7

3.9.11
Phương
Phượng
Lựu
Lựu
Lựuu
Phương
Trang, hoa, phong

CN

4.9.11
Phong
Lựu
Lựu
Trang
Trang
phong
Lựu, phượng ,
Phương, hoaCÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

       Ghi chú
2
Đ/c Phạm Thị Lựu điều hành công tác chuyên môn trong thời gian bs Thuân nghĩ phép

3
Toàn TrạmTập trung hoàn thiện sổ sách chương trình, hồ sơ bệnh án
4
 Truyền Thông VSMT, KHHGĐ, Phòng chống dịch....( Các đ/c phụ trách chương trình tự lên kế hoạch báo cáo Trưởng Trạm bó trí lịch)
5

6


7

Cn

 TRƯỞNG TRẠM                                                                             NGƯỜI LÊN LỊCH
In bài này

No comments:

Post a Comment