Lịch công tác tuần 35

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                                  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

LỊCH CÔNG TÁC TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
TUẦN 35 THÁNG 8 NĂM 2011

Thứ
ngày
Trực
Thường
trú
 Trực
cấp cứu
Trực
Lãnh đạo
Khám
Bệnh nội trú
Khám
Bệnh ngoại trú
Điều
dưỡng
Nghĩ trực


2

29.8.11
Phương
Phong
Lựu
Lựu
Lựu
Phượng
Phương
Trang
phong

3

30.8.11
Phong
Phượng
Lựu
Trang
Trang
Phượng
Phong
Phương
Lựu (bù t7)


4

31.8.11
Phượng
Trang
Lựu
Lựu
Trang
Phượng
Thuân, phong
Phương (bù t7)


5

1.9.11
Lựu
Phương
Lựu
Trang
Lựu
Phương
Phượng

6

2.9.11
Trang
Phong
Lựu
Trang
Trang
Phượng
 Hoa, lựu
Phong, phương, sau


7

3.9.11
Phương
Phượng
Lựu
Lựu
Lựuu
Phương
Trang, hoa, phong

CN

4.9.11
Phong
Lựu
Lựu
Trang
Trang
phong
Lựu, phượng ,
Phương, hoaCÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẦN LÀM
Thứ
Ngày

       Ghi chú
2
Đ/c Phạm Thị Lựu điều hành công tác chuyên môn trong thời gian bs Thuân nghĩ phép

3
Toàn TrạmTập trung hoàn thiện sổ sách chương trình, hồ sơ bệnh án
4
 Truyền Thông VSMT, KHHGĐ, Phòng chống dịch....( Các đ/c phụ trách chương trình tự lên kế hoạch báo cáo Trưởng Trạm bó trí lịch)
5

6


7

Cn

 TRƯỞNG TRẠM                                                                             NGƯỜI LÊN LỊCH
In bài này

Không có nhận xét nào: