Tỷ số các trận đấu bóng đá nam xã Hải Trạch

Tỷ số các trận bóng đá nam xã Hải Trạch sẽ được cập nhật ở dưới đây: "cập nhật liên tục"TT
Thời gian
Đội
Tỷ số
1
Sáng 25/8
QLIA & Tân Lý
5 - 1
2
Chiều 25/8
Trung Hòa & Nội Hải    
5 - 2
Thượng Hòa & Nội Hòa
  2 - 1
3
Sáng 26/8
QLIA & Thượng Hòa
3 - 2
4
Chiều 26/8
Nội Hải & Ngoại Hòa
2 - 1
Tân Lý  & Nội Hòa
  4 - 5
5
Sáng 27/8
QLIA & Nội Hòa
0 - 0
6
Chiều 27/8
Trung Hòa & Ngoại Hòa
3 - 2
Tân Lý & Thượng Hòa
 2 - 2
7
Chiều 29/8
Giải 3 - 4
Nội Hải - Tân Lý 
2 - 1
Thượng Hòa - Trung Hòa 
  1 - 0
8
Chiều 31/8
Bán kết


Chung Kết
Tân Lý - Trung Hòa
3 - 1

Nội Hải - Thượng Hòa
  2 - 1
* Thông tin được cập nhật liên tục
In bài này

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.