BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Saturday, August 27, 2011

Tỷ số các trận đấu bóng đá nam xã Hải Trạch

Tỷ số các trận bóng đá nam xã Hải Trạch sẽ được cập nhật ở dưới đây: "cập nhật liên tục"TT
Thời gian
Đội
Tỷ số
1
Sáng 25/8
QLIA & Tân Lý
5 - 1
2
Chiều 25/8
Trung Hòa & Nội Hải    
5 - 2
Thượng Hòa & Nội Hòa
  2 - 1
3
Sáng 26/8
QLIA & Thượng Hòa
3 - 2
4
Chiều 26/8
Nội Hải & Ngoại Hòa
2 - 1
Tân Lý  & Nội Hòa
  4 - 5
5
Sáng 27/8
QLIA & Nội Hòa
0 - 0
6
Chiều 27/8
Trung Hòa & Ngoại Hòa
3 - 2
Tân Lý & Thượng Hòa
 2 - 2
7
Chiều 29/8
Giải 3 - 4
Nội Hải - Tân Lý 
2 - 1
Thượng Hòa - Trung Hòa 
  1 - 0
8
Chiều 31/8
Bán kết


Chung Kết
Tân Lý - Trung Hòa
3 - 1

Nội Hải - Thượng Hòa
  2 - 1
* Thông tin được cập nhật liên tục
In bài này

No comments:

Post a Comment