Thông báo

Ngày nay việc phổ cập Internet đã đi vào nhiều lỉnh vực phục vụ cuộc sống.
Thấy rỏ lợi ích của Internet , Trạm Y Tế Hải Trạch lập trang blog http://tythaitrach.blogspot.com .
Với mục đích tiện lưu trữ hồ sơ báo cáo, cập nhật những thông tin  kiến thức và đặc biệt tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho cộng đồng. Các vấn đề liên quan đến sức khỏe ở địa phương xã Hải Trạch sẽ được cập nhật cùng với một số bài chọn lọc  hữu ích liên quan đến sức khỏe của các trang web khác, chúng tôi cập nhật phản ánh trên http://tythaitrach.blogspot.com..
Trong quá trình lập Blog http://tythaitrach.blogspot.com dựa trên một số bài viết củ của Blog http://www.bslyhoa.co.cc . Thời gian sắp đến chúng tôi sẽ dần hoàn thiện dần để đáp ứng phần nào nhu cầu của bạn đọc. Xin trân trọng cảm ơn.

In ra