Một số hình ảnh Chùa Lý Hòa

Hôm nay được Bác Hội KTS  TP HCM gửi qua email mấy tấm hình chụp Chùa đến thời điểm hiện tại, nên đăng lên mọi người 
Không có nhận xét nào: