Một số hình ảnh Chùa Lý Hòa

Hôm nay được Bác Hội KTS  TP HCM gửi qua email mấy tấm hình chụp Chùa đến thời điểm hiện tại, nên đăng lên mọi người 
No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.