Hội nghị Công chức - Viên chức năm 2015

Sáng nay ngày 02 tháng 10 năm 2015 tại hội trường Trường tiểu học xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình diễn ra Hội nghị Công chức - Viên chức năm 2015. Tham dự hội nghị có đại diện Phòng giáo dục huyện Bố Trạch, đại diện lãnh đạo xã, hội cha mẹ học sinh và ban ngành địa phương cùng tập thể giáo viên Trường Tiểu học xã Hải Trạch.

Sau đây một số hình ảnh video tại hội nghị

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.