Một số hình ảnh lên Nêu tại Đình làng

Đúng giờ 12h05 phút  ngày 7/02/2016 ( ngày 29 tháng chạp năm Ất Mùi) )tại Đình làng Lý Hòa xã Hải Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng BÌnh diễn ra lễ lên Nêu tại Đình làng. Tham dự có đại diện Đảng ủy-HĐND - UBND-UBMTTQVN xã, các Ban ngành cấp xã, Lãnh đạo thôn, và đại diện các dòng họ trong toàn xã cũng có mặt tham dự.
Sau đây một số hình ảnh lên Nêu tại Đình làng Lý Hòa mà BBT ghi hình đ\ược