GIỌNG LÝ HÒA

    Con trâu thì gọi “con tru”
Con dâu thì gọi “con du” trong nhà
    “Mấn” là “váy”, “ngái” là “xa”
“Đi mô?” để hỏi ai là “đi đâu? ”
    “Nác su” ý nói “nước sâu”
“Trấy bù” để gọi “quả bầu” đấy nha
    “Gác bếp” thì gọi là “tra”
“Tồng cơn” thực chất đó là “trồng cây”
    “Ra sân” thì nói “ra cươi”
“Đi nhởi” ý nói “đi chơi” ấy mà
    “Chúng tao” thì nói là “choa”
“Các bạn”, thân mật gọi là “bọn bay”
    “Tê” là “kia”, “ni” là “này”
“Mi” “mần” ý nói là “mày” “làm” thôi
    “Chộ” là “thấy”, “nhác” là “lười”
“Mắm tôm” cứ gọi “ruốc bôi” đúng liền
    “Đọi” là “bát”, ”nôốc” là “thuyền”
“Khủy chân” đích thị có tên “lặc lè”
    “Đàng” là “đường”, “đấy” là “tè”
“Thế thôi” thì nói “rứa hè” là xong
    “Rừng” là “rú”,“rào” là “sông”
“Ngá khu” tức thị “ngứa mông” thật rồi
    “Mơ” là “mớ”, “thúi” là “hôi”
“Nỏ nhởi” ý nói “không chơi” đó mà
    “Tê” là “kia, “tề” là “kìa”
“Cái môi” tên gọi “cái thìa” đó em
    “Đánh nhau” – “đập chắc” nhớ liền
“Ra răng” là muốn hỏi em “thế nào”
    “Ả” là “chị”, “tau” là “tao”
“Rứa” là “thế”, “răng” là “sao” đó mà
    “Bổ” là “ngã”, “mả” là “mồ”
“Lọi cẳng” để nói đó là “gãy chân”
    Vải “đen” ắt hẳn vải “thâm”
”Trụt quỳn” ý nói “tụt quần” thế thôi
    “Dốc” là “trôộc”, “đôộng” là “đồi”
“Mui” là để chỉ cái “môi” trước mồm
    “Đầu” là “trôốc”, “hun” là “hôn”
“Ló” chưa hết là “Lúa” còn đấy em
    “Ngượng” là “rầy” “thích” là “sèm”
Ai hỏi đến “lả” thì châm “lửa” liền
    “Nỏ” là “không” nhé đừng quên
“Lá trù” chính xác là tên “lá trầu”
    “Mắc” là “bận”, “mô” là “đâu”
“Ăn nể” , “ăn vã” như nhau cả mà
    Có người gọi “bọ” là “cha”
“Nương” là “vườn”, “rẫy” gọi là “nương” thôi
    “Bù rợ” “bí đỏ” đúng rồi
“Nước chè” quê bạn, quê tôi “nác chè”
    “Nướng” là phải “náng” đó nghe
Gọi mang lọ “mói” thì bê “muối” liền
    Trốc cúi” là “đầu gối” chân
Gọi “đài” múc nước phải cầm “gầu” ngay
    “Chủi” là cái “chổi” đây này
Nói “rờ” thì cứ đưa tay mà “sờ”
    “Lúc này” tạm nói là “dừ”
“Luộc kỹ gốc” nhé, “Loọc nhừ côộc” nha,
    “Con ga” để chỉ “con gà”
“Con bê” choa nói đó là “con me”
    “Con suối” cứ gọi là “khe”
”Châu chấu” ngoài đó, ở quê “cào cào”
    “Hồ” nước được gọi là “bàu”
“Cá quả” cứ gọi “cá tràu” không sai
    “Con người” thì nói “Con ngài”
”Cù cu” tên gọi của loài “bồ câu”
    “tối” nói “túi”, “túi” nói “bâu”
“Con sâu” có chỗ gọi “trâu” thật mà
    “Hổ bắt” thì nói “khái tha”
“Muỗi”, “giòi” thì gọi đó là “mọi”, “troi”
    “Con ruồi” thì nói “Con ròi”
Bắt “tôi” “Nhúng” đít thì “tui” “trụng” quần
    “Con giun” phải nói “Con trùn”
“Với chắc” có nghĩa là cùng “với nhau”
    “Lộ mô” có nghĩa “chỗ nào”
Nói “vo trôốc” là “gội đầu” đó em
    “Gạo” thì gọi “gấu” đừng quên
Ai nói đến “trự” nhớ liền “chữ” ngay
    ”Chạc” là để chỉ cái “dây”
Nói đi “đâm” gạo hiểu ngay “giã” rồi
    Cả anh, em mẹ tới chơi
Đều chào là “cụ” thế thôi em ờ
    “Sạu” thì phải hiểu là “ngô”
”O” là bác gái và “cô” đó mà
    “Mẹ chồng” vẫn gọi “mụ gia”
“Ràn tru” phải hiểu đó là “chuồng trâu”
    “Ròi bu” ý nói “ruồi bâu”
Hỏi nơi “rửa bát” là đâu “lộ chồ”
    Gọi “vợ” là “gấy”nhớ cho
Nói “Nhôông” ắt hẳn chính là “chồng” thôi
    “Dao khoắm” là “rạ” đúng rồi
Bảo đi lấy “toóc” thì lôi “rạ” về
    “Ruộng” là gọi “roọng” đó nghe
“Anh nha” cứ nói “eng hè” là xong
    “Suôn” là “thẳng”, “ngoẹo” là “cong”
“Nỏ mần răng cả” là “không việc gì”
    “Gõ đầu” là “trọi trốc” mi
“Kệ tau” ý nói làm gì “mặc tôi”
    “Trúp vả” để chỉ cái “đùi”
“Ả nậy” – “chị lớn” biết rồi chứ em,
    “Ngong” là “ nhìn”, “coi” là “xem”
“Mệ va” – “chị ấy” mong em chớ cười
    “Lớn” thì nói “nậy” thế thôi
“Lõi” ngô, lõi mít nói “cồi” đừng lo
    “Cây cọ” choa nói “cơn tro”
Gọi “tắn”, gọi “tít” “rắn” bò “rết” ra
    “Mạo” là cái “mũ” đó nha
Trong đó từ “rạc” nghĩa là “xác xơ” 
“Anh” là “eng”, “cô” là “O”
“Mun” trong bếp củi là “tro bếp” mà…

St
Đọc thêm:

Không có nhận xét nào: