SỐ BỐN BẤT NGỜ

Trên đời có bốn cái ngu:

- Làm mai - Gánh nợ - Gác cu - Cầm chầu.

Trên đời có bốn cái sầu:

- Hỉ - Nộ - Ái - Ố mưu cầu chúng sinh.

Trên đời có bốn cái lành:

- Long - Lân - Quy - Phụng vang danh đất trời.

Trên đời có bốn tuyệt vời:

- Sinh - Lão - Bệnh - Tử cuộc đời khói mây.

Trên đời có bốn chữ này:

- Tiền - Tài - Tù - Tội chớ gây nghiệp vào.

Trên đời có bốn tự hào:

- Công - Dung - Ngôn - Hạnh phong trào thi đua.

Trên đời có bốn tên mùa:

- Thu - Đông - Xuân - Hạ kéo lùa thay phiên.

Trên đời có bốn cái ghiền:

- Cờ bạc - Hút xách có điên mới vào.

- Gái trai - Chè rượu thì sao?

Thi thoảng đôi chút khơi màu thế nhân.

Trên đời có bốn cái cần:

- Nhục - Vinh - Danh - Lợi bụi trần phôi phai.

Trên đời có bốn lá bài:


- Cơ - Rô - Chuồng - Bích anh tài tù lao.

Trên đời có bốn phương nào:

- Đông - Tây - Nam - Bắc ra vào muôn phương.

Trên đời có bốn vấn vương:

- Thương - Yêu - Quên - Nhớ tỏ tường sao đây.

Trên đời có bốn tài này:

- Cầm - Kỳ - Thi - Họa vui say với đời.

Trên đời có bốn lời mời:

- Like - Com - Share - Shout vui chơi thơ này!

ST

 >CHÓ VÀ HỒ LY

Không có nhận xét nào: