DANH SÁCH TIÊM VACINE NGÀY 26/11/2021

Danh sách tiêm Vaccine Pfizer ngày mai 26/11/2021 trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 vào các ngày 21/10 đến 03/11.

- Địa điểm: UBND xã Phú Trạch cũ.

- Thời gian: Sáng bắt đầu lúc 8h. Chiều bắt đầu lúc 14h

- Lịch phân thời gian cụ thể UBND đã gửi về các thôn thông báo cho các đối tượng.


Không có nhận xét nào: