BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bố Trạch, Quảng Bình.


Friday, April 17, 2015

Rứa là iêu hắn rồi à....?

Hôm nay ngủ trưa nhìn vợ cứ cười cười miềng tức điên đập dậy:
- Chi mà vừa cười vừa run rứa ?
- Em mơ
- Mơ cái chi ?
- Gặp cướp.
- Tời... rồi dăng ?


- Hắn dí súng vô tôốc em...
- Ác rứa à... hắn có lấy chi không ?
- Không...hắn nói iêu hắn thì sống mà chống hắn thì chết...
- Tời... rứa là iêu hắn rồi à...
- Chưa...tại eng đập dậy... nên nỏ biết kết quả dăng nựa...
- Tời..


Lưu ý: Bài viết sử dụng ngôn từ địa phương
Biểu tượng cảm xúc smile

>>> Xem thêm video Linke: https://youtu.be/h-RMu32kQiw

No comments:

Post a Comment