Hình ảnh Cúng rằm

Mâm cúng ngoài trờiChuẩn bịBàn Thờ trong nhà

Hóa vàng mãXe cũng được cúng

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.