Tình yêu đôi lứa P10

Nghĩa chàng nhớ mãi chàng ơi,
Nhớ chàng như nước hồ vơi lại đầy.
Chiếc thuyền kia nói có,
Chiếc giã nọ nói không,
Phải chi miễu ở gần sông,
Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi.
Muốn cho biển hẹp như ao,
Bắc cầu đòn gánh mà trao ân tình.
Con ngựa ô châu, sầu âu nước Mã,
Con gà ngoẵn cổ, mổ lấy bông kê,
Chàng đã đi xa thiếp trở về làm chi.
Con ngựa ô châu, sầu âu nước Mã,
Con ngựa nhà trời ăn cỏ Trị Thiên
Làm người ai nỏ đảo điên,
Ta đảo điên có chổ, ta kết nguyền có nơi.
Một trăm bông cúc, một chục bông mai,
Mười hai bông thủy, hai đứa mình thìn, tỵ, ngọ, mùi,
Xa nhau đi nữa ngậm ngùi vô duyên.
"Còn nữa"

No comments: