Tình yêu đôi lứa P12

Mưa sa lác đác hay gió thổi lùng đùng
Ai về Lò Đúc cho em nhắn cùng
Mua nồi phải nhớ lấy vung
Chớ mua nồi dổm mau hư của người.
Hết nước nên em phải xóc thùng
Trai trong làng hết lứa, em phải dùng đường xa.
Ra về răng đứt răng đành
ở lại đây mà gở mối tình chi hởi nàng.
Đứng bên kia sông lòng mong dạ nhớ
Nhìn sao bắc đẩu để giử nợ trao duyên.
Xa nhau ta nghĩ cũng phiền
Tại thời thế biết làm sao em hè.
Sông này có cá thiên tinh
Ta móc mồi câu nhởi
Cá bực mình không ăn
Không ăn anh cuốn về
Để câu để chạc lại đây
Đêm hôm khuya vắng
Cá lại ăn câu này biết mô.

Không có nhận xét nào: