Ý nghĩa chính trong đường nét thiết kế chùa Vĩnh Phước Làng Lý Hòa
Ghi Chú: Bà con bấm vào các hình để xem kích thước lớn hơn
Theo KTS : Đàm Quốc Việt

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.