Tập huấn đổi sổ ghi chép hộ gia đình

(Tập huấn đổi sổ ghi chép hộ gia đình)

Chiều ngày hôm nay 22/04/2011 Tại Hội trường UBND xã Đồng Trạch, TTDSKHHGĐ Huyện Bố Trạch tổ chức tập huấn Tập huấn đổi sổ ghi chép hộ gia đình cho chuyên trách và cộng tác viên DSKHHGĐ thuộc 4 xã Hải - Phú - Đức - Đồng
Thông qua đợt tập huấn này, các học viên sẽ được trang bị những nội dung cơ bản cần thực hiện trong quy trình đổi sổ ghi chép ban đầu về dân số - KHHGĐ (sổ A0); nắm vững một số quy định chung, phương pháp ghi thông tin vào sổ A0. Qua đó, xác định được chức trách để làm tốt nhiệm vụ của từng cấp, từng vị trí công tác trong quy trình đổi sổ hộ gia đình. Đồng thời, thiết lập kế hoạch thực hiện đổi sổ và tổ chức thực hiện các bước trong quy trình đổi sổ năm 2011 đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng thông tin của kho dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số - KHHGĐ.
Sau đây một số hình ảnh tại buổi tập huấn: 
 

No comments: