Hội nghị bất thường của UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch

8h ngày 20 tháng 5 năm 2011 tại hội trường UBND xã Hải Trạch đã diễn ra Hội nghị bất thường của UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch để miễn nhiệm và bầu mới CT UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2008 - 2013. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đ/c thay mặt Huyện Ủy, các đ/c thay mặt Thường trực UBMTTQ Việt Nam Huyện Bố Trạch, các đ/c thay mặt Đảng Ủy, UBND, các đ/c Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch và toàn thể các đ/c ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch  . Sau khi nghe đ/c Phan Thanh Hồng CT UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch  nói rỏ mục đích yêu cầu Hội nghị bất thường của UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch, hội nghị cũng nghe các văn bản của Thường trực Đảng Ủy, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch, Thường trực UBMTTQ Việt Nam Huyện Bố Trạch, tờ trình xin miễn nhiệm của đ/c Phan Thanh Hồng và tờ trình giới thiệu đ/c Phan Thị Ánh Nguyệt tham gia ứng cử CT UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch  của thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch . Theo trình tự thủ tục các đ/c Ủy viên Việt Nam xã Hải Trạch tham gia hội nghị bất thường của UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch nhất trí để đ/c Phan Thanh Hồng miễn nhiện chức vụ CT  UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch để nhận nhiệm vụ mới, và hội nghị cũng nhất trí bầu đ/c Phan Thị Ánh Nguyệt giữ chức vụ CT UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2008 - 2011.

Sau đây một số hình ảnh  video tại hội nghị bất thường UBMTTQ Việt Nam xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2008 - 2011Đại diện thường trực UBMTTQVN Huyện Bố Trạch phát biểu

1 comment:

Anonymous said...

Đây là một thông lệ chưa từng có ở xã Lý Hòa. Trong nghị nghị tôi vẫn biết nhiều thành viên mặt trận không ủng hộ vì CTMT liên quan đến nhiều việc tâm linh của làng. Ngày xưa con gái khi đi qua cổng Đình phải đi cổng phụ, nhất là khi có tháng thì không được đến Đình Làng. Bây giờ chế độ mới, nhưng những nét truyền thống đó chưa phai mờ trong ký ức của nhân dân làng Lý Hòa, nếu có một thảm họa nào đó đến với làng liệu các vị chức sắc có ngồi yên vứi dân làng không??? Việc thứ 2 nữa là khối mặt trận rất phức tạp, để tập hợp được khối mặt trận đoàn kết...là điểm tựa cho Đảng thì cần có một lảnh đạo ngoài tình độ học vấn còn có sức thuyết trình và quây tụ lực lượng, vậy khi đưa bà Nguyệt vào liệu có cáng đáng nỗi không???...