BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Wednesday, June 29, 2011

Chương trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử

Ngày mai 30 tháng 6 năm 2011. Tại Hội Trường UBND xã Hải Trạch. Tổ công tác của UBND xã Hải Trạch bắt đầu làm việc với tổ bầu cử số 4 *Thôn Nội Hòa" để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp ngày 22/5/2011 vừa qua.
Chương trình làm việc của tổ công tác với tổ bầu cử số 4

No comments:

Post a Comment