Chương trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử

Ngày mai 30 tháng 6 năm 2011. Tại Hội Trường UBND xã Hải Trạch. Tổ công tác của UBND xã Hải Trạch bắt đầu làm việc với tổ bầu cử số 4 *Thôn Nội Hòa" để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp ngày 22/5/2011 vừa qua.
Chương trình làm việc của tổ công tác với tổ bầu cử số 4

No comments: