Hải Trạch - Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2011


Sáng nay 8/8/2011, Ủy ban MTTQ xã Hải Trạch đã tổ chức Kỳ họp để đánh giá sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011. Tham dự với hội nghị có các đ/c Thay mặt Đảng Uỷ,  HĐND, UBND các đ/c ban ngành cấp xã cùng ban mặt trận xã Hải Trạch có mặt đông đủ. Thay mặt thường vụ mặt trận xã đ/c Phan Thị ánh Nguyệt đọc báo cáo sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2011 và phương hương nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.


6 tháng đầu năm 2011, với nhiệm vụ trọng tâm là công tác bầu cử Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức tốt cuộc bầu cử đại hội đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2010, Ủy ban MTTQ xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết dân tộc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời kêu gọi nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Ủy ban MTTQ xã đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”.ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị sóng thần...
Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật, Nhà nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; Đẩy mạnh nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhân dân; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh
Đặc biệt trong đợt này UBMT xã cũng kêu gọi cán bộ nhân dân xã tổ chức đóng góp cho nạn nhân chất độc da cam và quỹ bảo trợ trẻ em.
Phất biểu của các đại biểu và ủy viên mặt trận xã xoay quanh vấn đề các thức tổ chức, quản lý tiền của  cán bộ, nhân dân tổ chức đóng góp, giúp cho thường vụ mặt trận xã và UBND xã tổ chức triển khai trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.
Qua phần báo cáo sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 là đến phần tổ chức bầu thêm ủy viên mặt trận xã gồm 3 đ/c (Võ Thế Huy,   Đặng Gia Chiến, Hồ Gia Khương.) Thay thế cho các đ/c tiền nhiệm nhận nhiệm vụ mới.

No comments: