Kiểm tra an toàn vệ sinh lương thực - thực phẩm tại chợ Lý Hòa

Ngày 6  tháng 9 năm 2011. Đoàn liên ngành Y tế - Quản lý thị trường - Thuế vụ - Công an...  tỉnh Quảng Bình.về kiểm tra an toàn vệ sinh lương thực - thực phẩm tại chợ Lý Hòa. Qua kiểm tra một số quầy buôn bán lương thực - thực phẩm ở chợ Lý Hòa nhìn nhận ban đầu cho thấy :

- Nhìn chung bà con tiểu thương buôn bán tại chợ Lý Hòa đều chấp hành tốt an toàn vệ sinh lương thực - thực phẩm.
- Có một số quầy hàng còn để hàng hết hạn dùng, hàng kém chất lượng không nhãn mác, hàng có ghi hạn số ngày xử dụng  nhưng không ghi ngày sản xuất. Cá biệt có mặt hàng ghi sẵn ngày sản xuất ( Đoàn kiểm tra ngày 06 tháng 9 năm 2011 nhưng mặt hàng lại ghi sản xuất ngày 07 tháng 9 năm 2011).
- Đoàn đã nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán tại chợ Lý Hòa, và khuyến cáo các hộ kinh doanh nên mua bán những mặt hàng có nguồn góc xuất sứ và nhãn mác, đăng ký, đăng kiểm, hạn xử dụng ... để bán cho người tiêu dùng. Qua đó đoàn cũng lập biên bản bắt tiêu hủy ngay tại chỗ các mặt hàng không đủ tiêu chuẩn chất lượng.Xử lý hủy tại chỗ  sữa  hết hạn
Bánh ghi ngày sẵn ngày sản xuất trướcIn bài này

Không có nhận xét nào: