Kế hoạch Phòng chống bệnh chân-tay-miệng

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                        Độc lập - Tự do  Hạnh phúc
        KH.Số:24 TYT
                                               Hải trạch ngày 11  tháng 9 năm 2011
                                 KẾ HOẠCH
                      "Triển khai phòng chống bệnh Tay - Chân - Miệng "


Kính gửi  : PYT Huyện Bố Trạch, TTYTDP Huyện Bố Trạch
               :Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hải Trạch
Thực hiện kế hoạch số 966/SYT ngày 9 /9/2011 Của Sở Y Tế Quảng Bình, và công văn số 156/KH-YTDP  của Trung tâm y tế dự phòng Huyện Bố Trạch về việc phòng chống bệnh chân tay miệng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Tay - Chân - Miệng  trên địa bàn toàn quốc và một số ca bệnh trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình. Trạm Y Tế Hải Trạch lên kế hoạch phòng chống dịch bệnh Tay - Chân - Miệng  trên địa bàn xã như sau:
I, Mục tiêu:
- Tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết về biện pháp phòng chống bệnh Tay - Chân - Miệng  trong cộng đồng dân cư.
- Tăng cường giám sát ca bệnh, phát hiện sớm và cách ly điều trị kịp thời không để lây lan dịch trên diện rộng.
I – Khi chưa có dịch:
-       Tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng nâng cao hiểu biết về biện pháp phòng chống bệnh Tay - Chân - Miệng
-        Thông báo tình hình dịch bệnh  trên hệ thống phát thanh của xã hàng ngày.
-        Phổ biến kiến thức rộng rãi cho các bậc Phụ huynh và giáo viên Tiểu học, Mầm non về các nội dung phòng bệnh Tay - Chân - Miệng
-       Tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh cộng đồng, nâng cao sức khỏe.
-        Tăng cường giám sát ca bệnh tại TYT, tại cộng đồng, các trường Mẫu Giáo và Tiểu học cơ sở.
-         Chuẩn bị nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất để phòng chống dịch có hiệu quả
II, Tổ chức thực hiện khi có dịch ( TYT đề nghị  UBND chỉ đạo):
1-UBND :
-        Họp khẩn cấp ban chăm sóc sức khoẻ  phân công trách nhiệm cho các thành viên
-        Thông báo và tiển khai công việc phòng chống dịch cho lảnh đạo các thôn được biết.
2- Ban lảnh đạo thôn: 8 trưởng thôn + 8 Bí thư thôn + 8 Phụ nữ thôn
-        Thông báo tình hình dịch bệnh cho nhân dân trong thôn được biết.
-        Phát động nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân
3- Ban công an và xã đội; 2 cán bộ
     - Thực hiện xữ lý các  trường hợp vi phạm VS MT
4- Ban văn hoá thông tin: 01 cán bộ
-        Thông báo tình hình dịch bệnh cách phòng chống dịch trên loa truyền thanh hằng ngày. Thông tin cập nhật do Trạm Y Tế cung cấp.
5- Đoàn thanh niên,Phụ nữ xã: 02 cán bộ
     - Tham gia ,tuyên truyền toàn dân VS MT .
6- Các cấp lảnh đạo nhà trường: 4 hiệu trưởng 3 cấp nhà trường
-        Thông báo cho toàn thể phụ huynh và học sinh được biết dịch bệnh. Khi có trẻ nghi ngờ có bệnh cần chuyển đến TYT để được chẩn đoán cách ly điều trị.
7- Ban quản lý chợ: 02 cán bộ
-        Phối kế hợp kiểm tra,tuyên truyền VS MT tại khu vực chợ Lý Hoà.
8- Y Tế thôn bản: 7 y tế thôn bản
-        Giám sát ca bệnh tại thôn.
-        Giám sát tình hình VS MT, VS ATTP và tình hình khám chữa bệnh tư nhân tại thôn.
-        Phối hợp các lực lượng truyền thông giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng
-        Tuyệt đối không điều trị bệnh nhân bị  dịch bệnh tại nhà.
9- Ban quản lý nước: Cử ngay nhân viên đến TYT để nhận hóa chất và hướng dẫn chất xữ lý ngồn nước
10- Ban quản lý Vệ sinh môi trường: Tăng cường vệ sinh môi trường thu gom rác thải, đặc biệt rác thải của bệnh nhân cần được xử lý trước khi đưa đi.
11- Nhân viên trạm Y tế: 4 cán bộ
-        Báo cáo thường xuyên cho UBND, PYT , TTPD Huyện
-        Giám sát ca bệnh.
-        Chẩn đoán và điều trị  cách ly kịp thời cho bệnh nhân bị bệnh Tay - Chân - Miệng theo phác đồ.
-        Cập nhật mọi thông tin cho Ban văn hoá thông tin xã để thông báo cho cán bộ và toàn dân được biết.
-        Tham gia kết hợp với Ban công an, Xã đội ,BQL chợ kiểm tra và xử phạt hành chính các cá nhân hộ gia đình vi phạm VS MT.
                                                                                   T/M Trạm Y Tế
                                                                                  Trưởng Trạm
Nơi gữi: PYT, TTPD Huyện
             : Đảng ủy,HĐND,UBND. xã
             : Lưu.
                                                                                 Bs Hồ Văn Thuân
In