Thuyết trình "Đề án xây dựng Nông thôn mới"


Nằm trong lộ trình xây dựng Đề án Nông thôn mới ở xã Hải Trạch, sáng nay 28/3/2012 Ban xây dựng và chỉ đạo Đề án đã có buổi thuyết trình mô hình xây dựng tổng quan Nông thôn mới xã Hải Trạch tại hội trường UBND xã. Tham gia có các thành phần: Đại diên lãnh đạo các Phòng, Ban ở Huyện như: Phòng Công thương, Phòng KT – KT hạ tầng… 
Công ty tư vấn thiết kế Lam Hồng và lãnh đạo đại diện các tổ chức chính trị, ban ngành đoàn thể cấp xã; Bí thư, Trường thôn các thôn. Hội nghị đã nghe qua đơn vị Tư vấn thiết kế tình Đề án và có nhiều ý kiến góp ý tích cực nhằm xây dựng Đề án có tính khả thi và thiết thực hơn.


                                                                        Tin bài : Minh Cương

Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: