ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU TNXP XÃ HẢI TRẠCH LẦN THỨ 3 NHIỆM KỲ 2016 - 2021


Ngày 23 tháng 6 năm 2016, được sự thống nhất của Thường Vụ Đảng Ủy, Hội cựu TNXP xã Hải Trạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đại diện thường trực Hội Cựu TNBXP huyện, đại diện Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các Ban ngành cấp xã, và 110 đại biểu cựu TNXP trong toàn xã.

Sau đây một số hình ảnh và video của Đại hội

BCH Hội Cựu TNXP  nhiệm kỳ 2016 - 2021

VIDEO