HỢP LÝ - HỢP PHÁP

Thầy giáo nói với sinh viên trong buổi thi vấn đáp:
- Anh rớt rồi, cố gắng lần sau nhé.
Thầy cho em một cơ hội được không? Nếu thầy không trả lời được thì thầy cho em đậu nhé?
- Được rồi, anh hỏi xem.
Cái gì hợp pháp mà không hợp lý, hợp lý mà không hợp pháp, chả hợp lý cũng không hợp pháp?
- Thôi được, anh đậu rồi, anh về đi.
Thí sinh sau vào thầy hỏi:
- Anh hãy cho tôi biết, cái gì hợp pháp mà không hợp lý, hợp lý mà không hợp pháp, không hợp lý cũng không hợp pháp?

- Dạ, thưa thầy. Vợ thầy 20 tuổi trong khi thầy gần 60, điều đó hợp pháp nhưng không hợp lý. Vợ thầy vừa mới có bồ, anh ta 23 tuổi, điều đó hợp lý nhưng không hợp pháp. Và cuối cùng, thầy vừa cho bồ của vợ thầy đậu trong khi anh ta đáng ra phải rớt, điều đó chẳng hợp lý mà cũng chẳng hợp pháp tí nào. 

St

> CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ NGHỀ GIÁO  

>> TẤM LÒNG CỦA MẸ

Không có nhận xét nào: