Thông báo từ Trạm Y Tế Hải Trạch

Thực hiện chiến dịch tiêm phòng bệnh sởi năm 2010 Tram Y tế Hải Trạch thông báo cho các gia đình có trẻ sinh từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 đến 01 tháng 10 năm 2009, đưa các cháu đến Trạm Y tế để tiêm phòng bệnh sởi.
Thời gian 1 ngày : ngày 12 tháng 11 năm 2010.
Địa điểm : Tại Trạm Y Tế Hải Trạch


Kế hoạch tiêm phòng sởi xem tại đây

No comments: