Tụm năm


Lại về với biển hôm nay,
Để nghe biển hát thỏa ngày đi xa,
Biển quê là khúc dân ca,
Biển là lời mẹ lời bà ru xưa,
Ta đi năm tháng nắng - mưa,
Đầu xanh trở lại đả vừa điểm sương.
Tụm năm như thuở đến trường,
Mò cua bắt óc như thường làm xưa,
Ngâm mình mặc sóng đung đưa,
Chuyền nhau ly rượu biển trưa nắng hồng.
Biết bao nhiêu kẻ ước mong,
Bụi trần đừng vướng cho lòng thảnh thơi.
Tụm năm tìm lại góc trời,
Ôm nhau tắm, hát như thời trẻ thơ.
Tụm năm cứ ngở trong mơ,
Biển ve vuốt, biển thẩn thờ, biển say.
Vần nào hay ghép vào đây,
Tụm năm cho thỏa vòng tay bạn bè.
Biển thì thầm, biển lắng nghe,
Lý Hòa -Đá Nhảy trưa hè tụm năm.

No comments: