Bslyhoa: Một số bệnh nhiễm trùng và bệnh dịch nguy hiểm

Bslyhoa: Một số bệnh nhiễm trùng và bệnh dịch nguy hiểm: " Vừa qua ngày 21/12/2010 tôi có đi tập huấn tại Sở Y tế về chuyên đề " Một số bệnh nhiễm trùng và bệnh dịch nguy hiểm" do giảng viên Bệnh viện nhiệt đới Trung Ương..."

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.