Bslyhoa: Một số bệnh nhiễm trùng và bệnh dịch nguy hiểm

Bslyhoa: Một số bệnh nhiễm trùng và bệnh dịch nguy hiểm: " Vừa qua ngày 21/12/2010 tôi có đi tập huấn tại Sở Y tế về chuyên đề " Một số bệnh nhiễm trùng và bệnh dịch nguy hiểm" do giảng viên Bệnh viện nhiệt đới Trung Ương..."

No comments: