Thêm một số hình ảnh xây kè sông và giải tỏa chợ củ

Hình chụp ngày 10/01/2011. Vì hình được chụp qua máy điện thoại nên ko rỏ lắm mong thông cảm.

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.