Một số hình ảnh chợ, cầu Lý Hòa mới đang xây dựngCầu Cụt thứ 2

Đình chợNo comments: