Bố Trạch triển khai tập huấn BHYT cho người cận nghèo

Sáng nay 28 tháng 6 năm 2011. tại Hội trường UBND Huyện Bố Trạch, Ban dự án "Hỗ trợ Y tế các tỉnh Bắc Trung bộ"  của Tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn " Triển khai thành phần A hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo" Tham dự lớp tập huấn có các đ/c đại diện cho Sở Y Tế, BHYT Tỉnh Quảng Bình, các đ/c  Đại diện lảnh đạo, các ban ngành  Huyện Bố Trạch và các đ/c Đại diện lãnh đạo xã , Trưởng TYT , đại lý BHYT của 30 xã phường, Thị trấn trong toàn Huyện.

 Mục tiêu chính của Dự án là hỗ trợ hệ thống y tế 6 tỉnh Bắc Trung Bộ nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y tế dự phòng chủ yếu ở tuyến huyện, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người dân có khó khăn về kinh tế, góp phần nâng cao sức khỏe của người dân trong vùng. Theo đó, người cận nghèo trong dự án sẽ được hỗ trợ 80% - 90% chi phí mua thẻ BHYT hàng năm; trong đó 50% giá trị thẻ BHYT do nhà nước hỗ trợ, 30% giá trị thẻ được hỗ trợ bởi Dự án nếu không mua cả hộ gia đình. Còn với hộ gia đình tham gia đủ 100% thành viên sẽ được Dự án hỗ trợ thêm 40% . Như vậy, những người trong hộ cận nghèo nếu tham gia BHYT sẽ chỉ phải bỏ ra số tiền rất nhỏ, từ 10-20% giá trị thẻ BHYT.
Dù với phần cá nhân phải tự đóng như đã nêu trên là không cao, nhưng nhiều người cho rằng, trong thời điểm khó khăn như hiện nay và ý thức chưa đầy đủ của người dân, của cán bộ cơ sở đối với chính sách này thì phải có sự chỉ đạo quyết liệt mới mong có kết quả tốt.
Liên quan đến những câu hỏi cán bộ y tế xã phường về chế độ chính sách, thuốc, vật tư tiêu hao và câu hỏi của các đại lý BHYT về thủ tục hồ sơ, mô hình đại lý BHYT tại xã phường, Thị trấn đều được các đ/c lảnh đạo Ban dự án giải đáp .
Sau lớp tập huấn này, Dự án này được triển khai tốt hơn sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, y tế dự phòng và giúp người cận nghèo tăng cường khả năng tiếp cận đến các dịch vụ y tế có chất lượng, góp phần  đảm bảo sự công bằng trong việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn Huyện Bố Trạch.


No comments: