Diễn ca "Lý Hòa quê mẹ ta ơi" chương III

Chương III :  ( Văn hóa dân gian của làng )

Được thừa hưởng nền văn Nghệ Tĩnh
Đường học hành cũng chẳng kém ai
Văn thơ đối đáp rất tài
Đêm hò giã gạo gái trai yêu vì.


Đi ngoài biển có vè đánh cá
Để nhắc nhau ai cũng nhớ lời
“Cá Kèo mà ở ngoài khơi
Phải đi cho sớm kẻo trời giông mưa…”

Các loài cá cũng nhắc nhở đến
Cách đánh bắt cũng được tỏ tường
“ Đào Trao, Bạc Má, Chỉ Vàng
Ống sen bủa dưới ống sàng bủa trên”.

Khi vận chuyển biển xa vạn dặm
Lạch ngòi nào vào trú được đây
Những khji giông tố dăng đầy
Biết để mà tránh qua ngày hiểm nguy.

Như cẩm nang như bùa hộ mệnh
Bài nhật trình đường biển thuộc làu
Khen ai khéo đặt thành câu
Dể nhớ dể thuộc lạch ngòi biển sông.

Những bài hát đồng dao của trẻ
Những lời ru của mẹ ru con
Đến nay kẻ nhớ người quyên
Nào “ Mụ Noọc Nọoc…” gác chân “ chang hè “…

Mọi tệ nạn thói hư tật xấu
Thói cửa quyền lẫn cả thần dân
Có người lên án thành văn
Để mà nhắc nhở góp phần vui quê.

Thơ thường đặt như vè Nghệ Tĩnh
Lời nỉ non như vợ khuyên chồng
Hay là nhắc nhở “ cô đồng “
Đừng ham tiền bạc lạc vòng dâm ô.

Vè đã kích có bài “ mang toác “
Hội đồng làng sổ sách bất minh
Kéo nhau lên huyện phân trần
Ai ngờ quan huyện quay mình làm ngơ.

Còn nhiều nữa làm sao kể xiết
Mời những ai tha thiết văn chương
Về làng sẵn có tập thơ
Sưu tầm xin gữi làm quà xem vui.

 Đây văn hóa làng ta phong phú
Luôn đậm đà bản sắc quê nhà
Cảm ơn tiên tổ ông bà
Cháu con được hưởng lộc hoa của người.


In ra